จ - ส:  10:00 น.- 19:00 น.

อา:  11:00 น.- 17:00 น.

 

อินทรา สแควร์

อินทราสแควร์  ชั้น2

G254 - G255   /   F240 - F241

ถนน ราชปรารภ

ประตูน้ำ  ราชเทวี

กรุงเทพ  10400

 

 

โทร: +66 2208-1161

อีเมล์:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จ - ส:  10:00 น.- 19:00 น.
อา:  11:00 น.- 17:00 น.