จ - ส:  8:30 น.- 17:30 น.

อา:  8:30 น.- 14:00 น.

 

โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ 1 (เด็กผู้หญิง)

โบเบ๊ทาวเวอร์ 1 ชั้น 1

488/112  โซน 3B

เขตป้อมปราบ กรุงเทพ 10100

  

 

โทร: +66 2628-1375

อีเมล์:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จ - ส:  8:30 น.- 17:30 น.
อา:  8:30 น.- 14:00 น.