จ - ส:  8:30 น.- 17:30 น.

อา:  8:30 น.- 14:30 น.

 

โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ 1 (เด็กผู้ชาย)

โบเบ๊ทาวเวอร์ 1 ชั้น 1

488/140 โซน 2A

ถนน ดำรงรักษ์ เขตป้อมปราบ กรุงเทพ 10100

 


โทร: +66 2628-2375

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จ - ส:  8:30 น.- 17:30 น.
อา:  8:30 น.- 14:30 น.